Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Hu Nkauj Rau Yehauvas—Cov Nkauj Tshiab

 Zaj Nkauj 149

Nco Txiaj Ntsig Rau Tus Nqe Txhiv

Nco Txiaj Ntsig Rau Tus Nqe Txhiv

Theej Tawm:

(Luka 22:20)

 1. Peb Leej Txiv Yehauvas,

  hnub no peb los cuag koj.

  Peb yuav nco ntsoov koj txiaj ntsig,

  vim koj hlub peb kawg li.

  Koj cia koj Leej Tub los tuag txhiv

  them peb lub txim.

  Koj txojkev hlub mas loj kawg nkaus,

  tsis muaj yam pauv tau.

  (TXAIS)

  Nws txojsia nws yeej tsis khuvxim.

  Muab nws cov ntshav ntxuav peb lub txim.

  Peb nco txiaj ntsig

  kawg peb lub siab mus tas ib txhiab ib txhis.

 2. Peb yog noob txaug neeg txhaum,

  kev ploj tuag peb thiaj raug.

  Ua lub neej nyob tsaus ntuj nti,

  tsis muaj kev vam kiag li.

  Tswv Yexus yog tus uas zoo tiav

  los txhiv txojsia,

  Peb thiaj muaj kev vam kev cia siab

  dim kev tuag kev iab.

  (TXAIS)

  Nws txojsia nws yeej tsis khuvxim.

  Muab nws cov ntshav ntxuav peb lub txim.

  Peb nco txiaj ntsig

  kawg peb lub siab mus tas ib txhiab ib txhis.

(Rho ntawm Hnpl. 9:13, 14; 1Pt. 1:18, 19.)