Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Hu Nkauj Rau Yehauvas—Cov Nkauj Tshiab

 Zaj Nkauj 141

Nrhiav Cov Xav Nyob Kaj Siab Lug

Nrhiav Cov Xav Nyob Kaj Siab Lug

Theej Tawm:

(Luka 10:6)

 1. Yexus sam hwm tias: ‘Coj qhov tseeb mus qhia.’

  Txawm tshav yuav kub thiab nag yuav ntub,

  Nws qhia txojlus rau neeg txhua tus.

  Vim nws hlub tibneeg nws thiaj hu txhua leej.

  Nws nrhiav txhua qhov

  pib thaum sawv ntxov mus txog hnub poob qho.

  Lub tsev rau tsev thiab hauv tej kev,

  Peb qhia txoj xov txhua hnub tsis tseg

  Tias tshuav tsis ntev neeg tej kev

  phem yuav ploj mus.

  (TXAIS)

  Nrhiav thoob ntiajteb,

  Mus nrhiav txhua tus xav nyob kaj siab lug.

  Mus nrhiav kom tau

  Cov muab lub siab xib rau Vajtswv tiag.

  Tsis txhob tseg kiag

  Ib tug tsis qhia.

 2. Yuav tau nrhiav tas zog vim sijhawm tsis tos.

  Tshuav tsheej plhom leej tsis tau los ntseeg;

  Rau siab ntso mus tsuav tau ib tug.

  Vim peb hlub tibneeg peb thiaj li tsis nkees.

  Pab cov ntxhov siab

  thiab cov ntxhov plawv kom sawvdaws dim plaws.

  Nrhiav txhua lub zos thiab txhua lub nroog,

  Thaum nrhiav tau ib tug uas xav mloog,

  Ua peb zoo siab ua peb xyiv fab xav mus tshaj.

  (TXAIS)

  Nrhiav thoob ntiajteb,

  Mus nrhiav txhua tus xav nyob kaj siab lug.

  Mus nrhiav kom tau

  Cov muab lub siab xib rau Vajtswv tiag.

  Tsis txhob tseg kiag

  Ib tug tsis qhia.

(Rho ntawm Yxy. 52:7; Mth. 28:19, 20; Lk. 8:1; Loos 10:10.)