Cov nkauj no yog npaj rau cov Khixatia hu qhuas Vajtswv thiab pe hawm Yehauvas. Ib co yog suab hu nkauj, ib co yog suab paj nruag, lwm cov yog suab nkauj nog ncas. Theej tawm los mloog tau.