Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | NTAWV NKAUJ 11-18

Leejtwg Yuav Nyob Hauv Yehauvas Lub Tsev Ntaub?

Leejtwg Yuav Nyob Hauv Yehauvas Lub Tsev Ntaub?

Tus uas nyob hauv Yehauvas lub tsev ntaub yeej yog Yehauvas ib tug phoojywg uas tso siab rau nws thiab mloog nws lus. Ntawv Nkauj 15 qhia seb Yehauvas xav kom nws cov phoojywg coj li cas.

YEHAUVAS COV PHOOJYWG . . .

  • ua ncaj ua ncees

  • ua siab dawb paug thiab hais lus tseeb

  • hwm cov uas teev tiam Yehauvas

  • ua raws li nws twb hais tseg lawm, txawm tias tsis yoojyim

  • pab cov txom nyem, tsis tas yuav pauj rov qab

YEHAUVAS COV PHOOJYWG TSIS . . .

  • hais lus xaiv lus cua

  • ua phem rau kwvtij zej zog

  • dag noj dag haus cov kwvtij Khixatia

  • poo cov uas tsis teev tiam Yehauvas

  • yuav nyiaj xiab