Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Sib Zeem Tag Mam Qhia Txoj Xov Zoo

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Sib Zeem Tag Mam Qhia Txoj Xov Zoo

Yexus qhia tau txoj xov zoo rau tus pojniam Xamali vim Yexus xub nrog nws tham. Yuav ua li cas peb thiaj txawj nrog cov uas peb ntsib tham?

  • Thaum koj ntsib tibneeg tsis txhob txaj muag hu lawv. Txawm Yexus sab heev los nws tseem nrog tus pojniam Xamali tham thiab thov dej haus xwv nws thiaj qhia tau txoj xov zoo rau tus pojniam ntawd. Ib yam li ntawd, peb yuav tsum xub zeem cov uas peb ntsib. Nug seb lawv yog xeem dabtsi thiab tuaj qhovtwg tuaj. Nco ntsoov tias lub hom phiaj yog peb xav nrog lwm tus sib txuas lus. Yog li ntawd, tham txog tej yam uas nws nyiam. Yog nws tsis kam nrog koj tham los txhob tu siab, nrog dua lwm tus tham. Thov Yehauvas pab kom koj muaj lub siab loj siab tuab.​—Nhm. 2:4; Ttx. 4:29.

  • Xav seb thaum twg thiaj zoo qhia txoj xov zoo, tiamsis tsis txhob maj qhia tsam nws ho tsis kam nrog koj tham lawm. Txhob xav li cas yog neb xaus lus ua ntej koj tsis tau qhia Vajlugkub rau nws. Yog nyuaj rau koj qhia txoj xov zoo thaum mus ub mus no ces nrog lawv tham pem xwb. [Tso thiab tham txog zaj yeeb yaj kiab 1.]

  • Thaum tham pem, koj kuj tham txog ib yam uas koj ntseeg. Yog nws xav paub ntxiv ces nws mam nug koj. Tej uas Yexus nrog tus pojniam Xamali tham ua rau nws nug txog ntau yam, Yexus thiaj qhia tau txoj xov zoo rau nws. [Tso thiab tham txog zaj yeeb yaj kiab 2, ces tom qab ntawd tso thiab tham txog zaj yeeb yaj kiab 3.]