Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Thaum Qhia Vajlugkub Yuav Tau Zam Dabtsi?

Thaum Qhia Vajlugkub Yuav Tau Zam Dabtsi?
SAIB
Saib cov lus xwb, txhob ua pom cov duab
Duab

Hais Lus Ntau Dhau: Txhob txhawj tsam tus tswv tsev yuav tsis paub teb. Thaum Yexus qhia tibneeg nws txawj siv lus nug, lawv thiaj paub teb. (Mth. 17:24-27) Yog koj cia tus tswv tsev hais thiab, nws thiaj nquag kawm. Koj yuav paub tej uas nyob hauv nws lub siab seb nws puas to taub thiab ntseeg tej uas neb kawm. (be-E 253 ¶3-4) Thaum koj nug nws ua siab ntev tos nws teb tso. Yog nws teb tsis raug txhob maj teb rau nws. Nug dua lwm lo kom nws teb tau. (be-E 238 ¶1-2) Maj mam hais, nws thiaj khaws tau tej uas neb kawm.be-E 230 ¶4.

Muab Ua Nyuaj Dhau: Koj yeej paub ntau yam txog tej uas neb kawm, tiamsis txhob piav ntev piav ntau. (Yh. 16:12) Tham txog lub ntsiab uas neb tabtom kawm xwb. (be-E 226 ¶4-5) Yog muab piav ntau dhau ces yuav poob lub ntsiab. (be-E 235 ¶3) Thaum nws to taub lub ntsiab lawm ces mus rau lwm nqe.

Lam Kawm Kom Tas Phau Ntawv Xwb: Peb tsis yog mus qhia ntawv rau lawv, peb xav qhia kom raug lawv siab. (Lk. 24:32) Vajtswv txojlus muaj hwjchim, yog li ntawd nyeem thiab tham cov nqe Vajlugkub hauv zaj uas neb kawm. (2Khl. 10:4; Hnpl. 4:12; be-E 144 ¶1-3) Hais tej lus piv txwv uas yoojyim. (be-E 245 ¶2-4) Xav seb koj yuav qhia li cas thiaj raug nws siab. Nws ntseeg li cas? Nws yuav tau tso tej yam twg tseg? Nug nws tias: “Koj puas nyiam tej uas wb kawm no?” “Tej no qhia li cas rau koj txog Yehauvas?” “Cov lus qhuab qhia no yuav pab tau koj lub neej li cas?”be-E 238 ¶3-5; 259 ¶1.