Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Phau Vajlugkub tsis qhia tias vim li cas Lauj tus pojniam thiaj tig saib qab thaum lawv khiav tawm hauv Xaudoo mus. (Ch.K. 19:17, 26) Yexus cov lus qhia tias tej zaum Lauj tus pojniam khuvxim tej qhov txhia chaw uas nws tau muab tso tseg. (Lk. 17:31, 32) Yuav ua li cas peb thiaj tsis ua li Lauj tus pojniam? Peb yuav tsum tsis txhob vuag tej qhov txhia chaw hauv Xatas lub qab ntuj. (Mth. 6:33) Yexus hais tias peb “ua Vajtswv li qhev thiab ua nyiaj txiag li qhev ua ke tsis tau.” (Mth. 6:24) Yog tias tej qhov txhia chaw ua rau peb tsis muaj sijhawm ua tej yam ntawm sab kev ntseeg lawd, peb yuav tsum ua li cas xwb? Peb yuav tsum thov Yehauvas pub laj lim tswvyim thiab dag zog rau peb kom peb thiaj ua tau lub neej yoojyim.

TEB COV LUS NUG NRAM NO TXOG ZAJ YEEB YAJ KIAB CIA LI NCO TXOG LAUJ TUS POJNIAM:

  • Kuv yuav ua li cas qhia tias kuv “nco txog Lauj tus pojniam”?

    Nkauj Liag ua li cas qhia tias nws twb cia luag yaum tau nws mus vuag nyiaj txiag lawm?

  • Lauj tus pojniam pab kom peb ceev faj li cas?

  • Tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub pab tau Vam Choj thiab nws tsev neeg li cas?

  • Vim Npauj Nyiag pheej nrog cov uas nws ua haujlwm ua ke, nws txojkev ntseeg thiaj zoo li cas lawm?

  • Vim li cas peb yuav tsum ua siab tawv luag thiaj yaum tsis tau peb mus vuag nyiaj txiag?

  • Nkaj Xeeb thiab Nkauj Liag ua li cas nkawd thiaj rov muab tau Yehauvas tso ua ntej?

  • Hauv zaj yeeb yaj kiab no, koj pom phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus twg?