Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yexus Tsis Tuag Txhiv Koj Xwb

Yexus Tsis Tuag Txhiv Koj Xwb

Peb yog tibneeg txhaum xwb los Yexus tseem zoo siab hlo tuag txhiv peb. (Loos 5:8) Peb txhua tus yeej nco Yexus txiaj ntsig kawg li. Tiamsis peb yuav tsum nco ntsoov tias Yexus tsis yog tuag txhiv peb tus kheej xwb, nws kuj tuag txhiv peb cov kwvtij nkauj muam thiab. Peb yuav xyaum Yexus li cas peb thiaj hlub taus peb cov kwvtij nkauj muam? (1) Peb zeem tau phoojywg nrog lwm haiv neeg. (Loos 15:7; 2Khl. 6:12, 13) (2) Peb tsis txhob hais lus lossis ua siab lwm tus. (Loos 14:13-15) (3) Thaum muaj ib tug ua txhaum rau peb, zoo siab hlo zam nws lub txim. (Lk. 17:3, 4; 23:34) Yog peb xyaum coj li Yexus, Yehauvas yuav foom koob hmoov rau lub koom txoos kom muaj kev thaj yeeb thiab nyob sib haum xeeb.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB XYAUM COJ ZOO TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Thaum xub thawj, Maiv Yaj xav li cas txog nws lub koom txoos?

  • Tsis ntev tom qab ntawd nws xav li cas lawm xwb?

  • Yexus tus qauv pab tau Maiv Yaj li cas? (Mk. 14:38)

  • Paj Lug 19:11 pab tau peb li cas kom peb thiaj xav tej yam zoo txog peb cov kwvtij nkauj muam?