Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Xyaum Vajtswv Tus Cwj Pwm​—Txo Hwjchim

Xyaum Vajtswv Tus Cwj Pwm​—Txo Hwjchim

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB:

  • Kev txo hwjchim pab yus tau nrog Yehauvas sib raug zoo.​—Nt.Nk. 138:6

  • Kev txo hwjchim pab yus muaj kev sib haum xeeb.​—Flp. 2:3, 4

  • Kev khav theeb coj mus raug kev puam tsuaj.​—P.L. 16:18; Exkh. 28:17

YUAV TAU UA LI NO:

  • Thov kom lwm tus pab qhia yus thiab mloog lawv hais.​—Nt.Nk. 141:5; P.L. 19:20

  • Zoo siab hlo ua tej haujlwm qes qes.​—Mth. 20:25-27

  • Yus tau txoj haujlwm zoo li cas los, txhob khav theeb.​—Loos 12:3

Yuav ua li cas kuv thiaj hajyam txo hwjchim?

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB, YAM UAS YUAV TXO TAU PEB TXOJKEV HLUB VAJTSWV​—TSAB UA LOJ, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Yog peb muaj tus cwj pwm zoo, thaum lwm tus ntuas peb, peb yuav ua li cas?

  • Kev thov Vajtswv yuav pab kom peb txo hwjchim li cas?

  • Yog peb txo hwjchim peb yuav tsum coj li cas?