Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Qhia Txog Qhov Tseeb

Qhia Txog Qhov Tseeb

Pib lub 9 Hlis mus, nyob hauv Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Khixatia Phau Kawm yuav muaj ib zaj tshiab hu ua “Qhia Txog Qhov Tseeb.” Zaj no yuav ua qauv rau peb tias yuav siv ib lo lus nug thiab ib nqe Vajlugkub los qhia txog qhov tseeb rau lwm tus li cas.

Yog nws nyiam, npaj ib lub ntsiab rov mus xyuas nws. Peb kuj muab ib phau ntawv rau nws, lossis tso ib zaj yeeb yaj kiab hauv jw.org rau nws saib. Maj nroos rov mus xyuas nws. Cov qauv tshiab no thiab tej zaj uas peb xyaum tom kev sib txoos yog rho hauv phau What Can the Bible Teach Us? (Tsis muaj ntawv Hmoob) Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? thiab phau no yog tib phau xwb tiamsis muab kho yoojyim zog lawm. Phau Vajlugkub Qhia kuj muaj tej ntsiab thiab tej nqe Vajlugkub kom peb txawj siv Vajlugkub nkaus xwb thaum peb rov mus xyuas thiab qhia Vajlugkub.

Tsuas muaj tib txojkev uas coj mus txog txojsia xwb. (Mth. 7:13, 14) Peb ntsib ntau haiv neeg uas nyias muaj nyias ib txojkev ntseeg, peb yuav tsum paub qhia thiaj raug txhua leej txhua tus siab. (1Tmt. 2:4) Yog peb yimhuab txawj tham Vajlugkub thiab txawj piav “Vajtswv txojlus tseeb raug cai,” ces peb yuav yimhuab muaj kev zoo siab. Peb yuav qhia tau qhov tseeb hauv phau Vajlugkub rau lwm tus.​—2Tmt. 2:15.