Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | NTAWV NKAUJ 60-68

Qhuas Yehauvas Tus Uas Mloog Tej Lus Thov

Qhuas Yehauvas Tus Uas Mloog Tej Lus Thov

Thov Yehauvas pab koj ua raws li koj tau cog lus rau nws lawd

61:1, 8

  • Yog peb thov Yehauvas txog tej uas peb tau cog tseg rau nws lawd, peb yuav yimhuab xav ua raws li ntawd

  • Qhov uas peb muab peb lub neej cob rau Yehauvas yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws

Hana

Tso siab plhuav rau Yehauvas, qhia tej uas nyob hauv koj lub siab rau nws

62:8

  • Qhia tej uas koj xav tseg hauv nruab siab rau Yehauvas

  • Thaum koj thov Yehauvas cia li qhia meej txog koj tej kev nyuaj siab. Yog muaj raws li koj tau thov lawd ces koj yuav paub tseeb tias yog Yehauvas teb koj tiag

Yexus

Yehauvas mloog cov siab dawb siab zoo tej lus thov

65:1, 2

  • Yehauvas mloog “ib tsoom neeg sawvdaws” uas xav paub thiab xav ua raws li nws siab nyiam tej lus thov

  • Peb thov Yehauvas lub sijhawm twg los tau

Khaunelia

Sau tej yam uas koj xav thov Vajtswv txog.