Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Ua Tib Zoo Xaiv Tej Kev Lomzem

Ua Tib Zoo Xaiv Tej Kev Lomzem

Vim li cas peb yuav tsum ua tib zoo xaiv peb tej kev lomzem? Rau qhov tej yeeb yaj kiab uas peb saib, tej nkauj uas peb mloog, tej vej xaij uas peb xyuas, tej ntaub ntawv uas peb nyeem, thiab tej nkees (video games) uas peb tua, yuav nyob rawv hauv peb lub siab. Peb kheev coj raws li tej uas peb pom. Tej kev lomzem feem ntau hauv lub qab ntuj no yog tej uas Yehauvas txwv. (Nt.Nk. 11:5; Klt. 5:19-21) Vim li no, phau Vajlugkub thiaj txhawb kom peb rau siab ntso xav txog tej yam uas yuav ua rau Yehauvas tau koob meej.​—Flp. 4:8.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB KUV YUAV XAIV TEJ KEV LOMZEM TWG? TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Tej kev sib tua ua kev lomzem hauv lub nroog Loos thaum ub zoo li tej kev lomzem niaj hnub no li cas?

  • Cov hauv lub koom txoos yuav pab cov hluas li cas lawv thiaj xaiv tau tej kev lomzem zoo?

  • Loos 12:9 yuav pab peb xaiv tej kev lomzem zoo li cas?

  • Muaj tej kev lomzem zoo twg nyob ze koj?