Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Siv Lub Sijhawm Kawm Vajlugkub Kom Muaj Nuj Nqes

Siv Lub Sijhawm Kawm Vajlugkub Kom Muaj Nuj Nqes

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Thaum peb kawm Vajlugkub, yuav pab peb “nkag siab . . . qhov dav qhov ntev qhov siab thiab qhov tob” txog qhov tseeb hauv Vajtswv Txojlus. (Efx. 3:18) Tsis tas li ntawd xwb, yuav pab kom peb tsis muaj chaw thuam, tsis muaj ib qho phem hauv lub qab ntuj no, thiab “tuav txojlus uas pub txojsia ruaj.” (Flp. 2:15, 16) Thaum peb kawm Vajlugkub ib leeg, peb xaiv tau seb peb yuav kawm txog dabtsi los pab peb lub neej. Yog li ntawd, peb yuav ua li cas siv lub sijhawm uas peb nyeem thiab kawm Vajlugkub kom muaj nuj nqes?

YUAV TAU UA LI NO:

 • Kos cov nqe hauv koj phau Vajlugkub lossis koj lub twj ntawm tes, thiab sau tej yam tseem ceeb rau ntawm ntug ntawv

 • Xav li no thaum koj nyeem Vajtswv Txojlus: ‘Sau txog leejtwg, sau txog dabtsi, sau txog qhov chaw twg, sau thaum twg, thiab vim li cas thiaj sau?’

 • Tshawb ntxiv. Siv tej twj los pab koj tshawb nrhiav tej nqe Vajlugkub lossis tej lub ntsiab twg

 • Muab tej uas koj nyeem coj los ua tib zoo xav seb pab tau koj li cas

 • Muab tej uas koj kawm coj los siv hauv koj lub neej.​—Lk. 6:47, 48

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB KAWM VAJLUGKUB THIAJ PAB KOJ NYOB RUAJ, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

 • Ib txhia hais li cas txog kev kawm Vajlugkub?

 • Vim li cas tseem ceeb rau peb thov Vajtswv ua ntej peb kawm Vajlugkub?

 • Peb yuav ua li cas peb thiaj nkag siab tej nqe Vajlugkub zoo dua?

 • Peb yuav kos peb phau Vajlugkub li cas?

 • Vim li cas ho tseem ceeb rau peb muab Vajtswv Txojlus coj los ua tib zoo xav?

 • Peb yuav tsum ua li cas thaum peb kawm tau ib yam dabtsi?

“Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus, yog tej lus uas kuv tshawb nrhiav tas hnub tas hmo.”​—Nt.Nk. 119:97