Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Ntseeg Yehauvas Tej Lus Cog Tseg?

Koj Puas Ntseeg Yehauvas Tej Lus Cog Tseg?

Yausua thiab Xalaumoo nkawd pom tias Yehauvas tej lus cog tseg tsis poob ib los li. (Ys. 23:14; 1Vntx. 8:56) Nkawd muaj kev ntseeg ruaj khov. Nkawd txhawb tau peb txojkev ntseeg kom ruaj khov thiab.​—2Khl. 13:1; Tit. 1:2.

Tiam Yausua nyob, Yehauvas ua raws li nws cog tseg. Nrog koj tsev neeg saib zaj yeeb yaj kiab ‘Not One Word Has Failed,’ ces teb cov lus nug no: (1) Koj yuav xyaum Lahaj txojkev ntseeg li cas? (Hnpl. 11:31; Yknp. 2:24-26) (2) Akhas tus qauv qhia tias yog txhob txwm tsis mloog lus, yuav muaj teeb meem li cas? (3) Txawm cov Kinpe-oo txawj ua rog los, ua cas lawv ho dag kom tau nrog Yixayee ntaus phoojywg? (4) Thaum 5 tug vajntxwv Amaulai tuaj tua Kinpe-oo, Yehauvas ua raws li nws cov lus li cas? (Ys. 10:5-14) (5) Vim koj muab Vajtswv lub Nceeg Vaj tso ua ntej, Yehauvas tau pab koj li cas?​—Mth. 6:33.

Yog peb xav txog txhua yam uas Yehauvas ua yav tas los, tamsim no, thiab yav tom ntej, peb yuav yimhuab ntseeg nws tej lus cog tseg​.—Loos 8:31, 32.

Koj puas muaj kev ntseeg li Yausua?