Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

“Vajtswv Yeej Yog Tus Uas Pab Kuv”

“Vajtswv Yeej Yog Tus Uas Pab Kuv”

Ntawv Nkauj 52-59 yog Davi cov lus thaum nws raug kev ntxhov siab. Txawm nws raug ntau yam kev nyuaj siab los, nws tseem tso siab plhuav rau Yehauvas txhua lub sijhawm. (Nt.Nk. 54:4; 55:22) Nws kuj qhuas Yehauvas txojlus thiab. (Nt.Nk. 56:10) Peb puas xyaum Davi txojkev ntseeg thiab tso siab rau Vajtswv? Thaum peb raug kev nyuaj siab peb puas tshawb nrhiav Nws Txojlus los pab peb? (P.L. 2:6) Cov nqe Vajlugkub twg tau pab koj thaum . . .

  • koj qaug zog los yog ntxhov siab?

  • muaj mob muaj nkeeg?

  • lwm tus ua rau koj tu siab?

  • raug kev tsim txom?