Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 6 Hli Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | NTAWV NKAUJ 52-59

‘Cia Li Muab Koj Lub Nra Tso Plhuav Rau Yehauvas’

‘Cia Li Muab Koj Lub Nra Tso Plhuav Rau Yehauvas’

Davi tau ntsib ntau yam kev ntxhov siab hauv nws lub neej. Thaum sau Ntawv Nkauj 55, nws twb ntsib ntau yam kev txom nyem lawm. Nws raug:

  • Thuam

  • Tsim Txom

  • Lub Siab Nkaug

  • Ploj Tuag Hauv Tsev Neeg

  • Mob Nkeeg

  • Tawm Tsam

Txawm Davi raug kev ntxhov siab npaum li cas los, nws ua tiag uv kom dhau. Yog leejtwg ntsib kev nyuaj siab li Davi, xyaum nws cov lus no: ‘Cia li muab koj lub nra tso plhuav rau Yehauvas.’

Niaj hnub no peb yuav coj raws li nqe Vajlugkub no li cas?

55:22

  1. Thaum koj ntsib teeb meem, kev nyuaj siab, los yog kev txhawj xeeb, muab qhia rau Yehauvas

  2. Nrhiav kev pab ntawm Yehauvas lub koom haum thiab nws Txojlus

  3. Ua npaum li koj ua tau los daws koj qhov teeb meem tiamsis txhob hla phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus