Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | 2 KHAULEE 4-6

Peb Tsis Poob Siab

Peb Tsis Poob Siab

4:16-18

Xav txog 2 tse neeg uas nyob hauv lub tsev uas muaj ntau yim neeg nyob. Lub tsev no qub heev thiab puas zuj zus lawm xwb. Ib tse nyuaj siab ntsuav vim lawv tsis muaj chaw vam li. Hos ib tse xyiv fab heev vim lawv tos ntsoov yuav mus nyob ib lub tsev tshiab.

Ib yam li ntawd, “txhua yam uas tsim los tabtom ntsaj laws . . . los txog niaj hnub nimno.” (Loos 8:22) Tiamsis Vajtswv cov tibneeg muaj kev vam kev cia siab rau yav tom hauv ntej. Txawm peb ntsib kev nyuaj siab ntxhov plawv tau ntau xyoo los txog niaj hnub nimno los, yog peb muab piv rau txojsia ib txhis hauv Vajtswv lub qab ntuj tshiab, tsuas yog ib nyuag ntu xwb. Cia peb rau siab ntso xav ntsoov txog tej koob hmoov uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav coj los. Yog peb ua li no, peb yuav tsis poob siab tiamsis yuav muaj kev xyiv fab.