Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Yuav Kov Yeej Tau Tus Pos Uas Chob Koj Lub Cev

Koj Yuav Kov Yeej Tau Tus Pos Uas Chob Koj Lub Cev

Nyob rau tiam kawg no, Vajtswv cov tibneeg ntsib ntau yam teeb meem zoo li tej pos chob uas ua rau lawv ntxhov siab hnyo. (2Tmt. 3:1) Peb yuav tso siab rau Yehauvas li cas peb thiaj kov yeej tau tej teeb meem uas raug peb? Saib zaj yeeb yaj kiab “Tus Neeg Dig Muag Yuav Pom Kev” seb Talita Anashi (Alnashi) thiab nws niam nws txiv tau ua li cas. Tom qab ntawd teb cov lus nug no:

  • Tus pos uas chob Talita lub cev yog dabtsi?

  • Tej lus cog tseg hauv phau Vajlugkub tau pab Talita thiab nws niam nws txiv li cas?

  • Thaum Talita phais mob tag lawd, nws niam nws txiv tau ua li cas qhia tias nkawd tso siab rau Yehauvas?

  • Talita niam thiab txiv tau siv tej uas lub koom haum tau npaj tseg los pab Talita muaj kev hlub rau Yehauvas li cas?

  • Txawm Talita muaj ib tug pos chob rawv nws lub cev los nws tseem txav ze rau Yehauvas li cas?

  • Talita tus qauv txhawb tau koj li cas?