Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

“Yam Uas Vajtswv Muab Lo Tsheej Xeeb Ua Ke . . .”

“Yam Uas Vajtswv Muab Lo Tsheej Xeeb Ua Ke . . .”

Hauv Mauxe Txoj Kevcai, yog ib tug txiv xav nrauj nws tus pojniam nws yuav tsum mus ua ib daim ntawv nrauj. Muaj txojcai no, tej txij nkawm thiaj tsis lam tau lam sib nrauj. Tiamsis cov thawj coj uas nyob Yexus lub caij, tso cai rau tej txiv nrauj lawv tej pojniam txawm yog tim li cas los xij. (kawm txog Mk. 10:4, “certificate of dismissal,” nwtsty-E; kawm txog Mk. 10:11, “divorces his wife,” “commits adultery against her,” nwtsty-E) Yexus hais tias Vajtswv yog tus tsa kom muaj kev txij nkawm. (Mk. 10:2-12) Yog li ntawd, ob niam txiv yuav tsum “koom ua ib lub cev” mus li. Phau Mathai qhia tias tsuas pub sib nrauj yog ua txhaum “kev nkauj nraug” xwb.​—Mth. 19:9.

Niaj hnub no, muaj coob leej ntau tus tsis saib kev txij nkawm li Yexus saib lawm. Lawv saib kev txij nkawm zoo li cov Falixai es lam tau lam sib nrauj txawm teeb meem yuav loj thiab me los xij. Tiamsis, cov txij nkawm Khixatia tsis coj li ntawd. Lawv saib lawv txojkev txij nkawm rau nqe heev thiab siv tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub los kho lawv tej teeb meem. Saib zaj yeeb yaj kiab Sib Hlub Sib Hwm Thiaj Koom Tau Ib Lub Siab. Tom qab ntawd, teb cov lus nug no:

  • Paj Lug 15:1 pab tau koj txojkev txij nkawm li cas? Vim li cas zoo rau koj coj raws li nqe no?

  • Yog koj coj raws li Paj Lug 19:11, yuav pab tau koj zam teeb meem li cas?

  • Yog koj lub neej yuav puas, koj yuav tsum xav txog cov lus nug twg?

  • Mathai 7:12 pab tau peb ua ib tug txij nkawm zoo li cas?