Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tu Ntshis Peb Cov Tsev Pe Hawm

Tu Ntshis Peb Cov Tsev Pe Hawm

Peb tej Tsev Nceeg Vaj tseem ceeb heev thiab tau muab cob rau Yehauvas lawm. Peb txhua tus muaj feem tu lub Tsev Nceeg Vaj. Tom qab saib zaj yeeb yaj kiab Tu Ntshis Peb Cov Tsev Pe Hawm, teb cov lus nug no:

  1. Tej Tsev Nceeg Vaj yog tsim los ua dabtsi?

  2. Vim li cas peb yuav tsum kho thiab tu lub Tsev Nceeg Vaj?

  3. Leejtwg yog tus kho lub Tsev Nceeg Vaj?

  4. Vim li cas yuav tsum xyuam xim? Koj pom cov kwvtij xyuam xim li cas?

  5. Yog peb pub nyiaj siab dawb, yuav qhuas Yehauvas li cas?

KUV YUAV PAB LI CAS?