Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 5 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yehauvas Nco Ntsoov Qhov Uas Nej Hlub Nws

Yehauvas Nco Ntsoov Qhov Uas Nej Hlub Nws

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB YEHAUVAS NCO NTSOOV QHOV UAS NEJ HLUB NWS, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Lub neej laus puas yoojyim?

  • Cov laus coj tus yam ntxwv zoo li cas?

  • Yog koj laus lawm, Levi Tej Kevcai 19:32 thiab Paj Lug 16:31 txhawb tau koj li cas?

  • Txawm koj ua tsis tau Yehauvas tes haujlwm npaum li thaum koj tseem hluas, los Vajtswv puas xav li cas rau koj?

  • Txawm peb laus lawm los Yehauvas xav kom peb ua dabtsi?

  • Cov laus txhawb tau cov hluas li cas?

  • Cov kwvtij nkauj muam uas laus lawd tau txhawb koj zog li cas?