Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tos Txais Sawvdaws Luag Ntxhi

Tos Txais Sawvdaws Luag Ntxhi

Peb yuav tsum sib fim thiab tos txais txhua leej txhua tus uas tuaj koom kev sib txoos, tsis hais cov tuaj tshiab thiab cov ib txwm tuaj. * (Loos 15:7; Hnpl. 13:2) Puas muaj cov kwvtij nkauj muam tuaj lwm tebchaws tuaj? Lossis ib tug tshaj tawm uas tseg tau ntev loo tsis tuaj koom? Peb txhua tus yeej xav kom luag tos txais peb, puas yog? (Mth. 7:12) Yog li ntawd, thaum peb tuaj txog hauv lub Tsev Nceeg Vaj cia peb sib fim thiab tos txais txhua tus. Yog peb ua li no yuav txhawb tau sawvdaws thiab qhuas tau Vajtswv Yehauvas. (Mth. 5:16) Tej zaum peb hu tsis txhua los, yog sawvdaws xyaum li no, yuav sov siab dua.

Txhob tos txog Tus Tswv Pluas Hmo mam nco sib fim thiab tos txais qhua. Thaum cov tuaj tshiab pom txojkev hlub uas cov tseem Khixatia muaj, tej zaum lawv yuav nrog peb qhuas Yehauvas thiab los nrog peb teev tiam nws.Yh. 13:35.

^ nqe 3 Phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus qhia tias peb yuav tsum coj li cas nrog cov uas raug rho tawm thiab cov uas yeem tawm.1Khl. 5:11; 2Yh. 10.