Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Ib Yam Tshiab Rau Peb Siv Mus Qhia Vajlugkub

Ib Yam Tshiab Rau Peb Siv Mus Qhia Vajlugkub

Txij lub 3 Hlis 2016 los, hauv Phau Tsom Faj, sab kawg, muaj ib zaj tshiab hu ua “Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?” Peb siv tau zaj no mus nrog tibneeg tham txog phau Vajlugkub. Tau muab sau zoo ib yam li peb cov ntawv tseb. Muaj lus nug lus teb los ntawm phau Vajlugkub, kuj muaj lwm cov ntsiab nyob rau hauv thiab.

Yog peb pom tias muaj tus nyiam thiab, ces yuav tsis nyuaj rau peb nrog lawv kawm Vajlugkub. Siv zaj tshiab no mus pab coob tus uas “tshaib nqhis txojkev ncaj ncees,” xwv lawv thiaj tsau npo.Mth. 5:6.

YUAV SIV LI CAS:

  1. Nug tus tswv tsev seb nws puas tau xav txog cov lus nug no

  2. Mloog nws teb, thiaj yog saib taus nws

  3. Nyeem cov nqe Vajlugkub hauv lub ntsiab “Phau Vajlugkub Qhia Li No,” nug seb nws xav li cas. Yog nws muaj sijhawm, mus rau “Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Ntxiv?” thiab xaiv ib lub ntsiab me los tham

  4. Muab Phau Tsom Faj rau nws

  5. Teem sijhawm rov mus nrog nws tham lo lus nug 2