Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAUJ 21-27

Yauj Xav Ntsoov Txog Tej Yam Zoo Xwb

Yauj Xav Ntsoov Txog Tej Yam Zoo Xwb

Xatas siv lus dag los txo cov uas teev tiam Yehauvas. Saib hauv phau ntawv Yauj seb Xatas dag li cas, tiamsis Yehauvas xav li cas xwb. Sau lwm cov nqe Vajlugkub uas qhia tias Yehauvas yeej khuvleej koj.

XATAS TEJ LUS DAG

YEHAUVAS XAV LI CAS TIAG

Vajtswv zoo dhau lawm, txawm peb ua zoo npaum li cas los tsis txaus nws siab. Tsis muaj ib yam dabtsi ua rau Vajtswv zoo siab li (Yauj 4:18; 25:5)

Yehauvas txaus siab rau peb tes haujlwm (Yauj 36:5)

Neeg tsis muaj qabhau rau Vajtswv (Yauj 22:2)

Yehauvas yeej lees yuav peb thiab foom koob hmoov rau peb (Yauj 33:26, 36:11)

Txawm leejtwg ua ncaj ua ncees los Vajtswv yeej tsis pom (Yauj 22:3)

Yehauvas tsis fee plhu ntawm cov uas ncaj ncees (Yauj 36:7)