Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Pab Koj Tsev Neeg Nco Ntsoov Yehauvas

Pab Koj Tsev Neeg Nco Ntsoov Yehauvas

Yehauvas hais kom Yelemi ceeb toom cov Yixayee tias yog lawv tsis nco ntsoov lawv tus Vajtswv, lawv yuav raug rhuav tshem xwb xwb li. (Ylm. 13:25) Ua li cas haiv neeg Yixayee thiaj tsis muaj kev ntseeg lawm? Vim lawv tsis muaj kev ntseeg hauv lub cuab lub yig. Cov txiv tsev hauv tebchaws Yixayee tsis ua raws li Yehauvas cob qhia hauv Kevcai 6:5-7.

Niaj hnub no, twb yog tej cuab tej yig muaj kev ntseeg, tej koom txoos thiaj sawv ruaj khov. Yog cov txiv tsev coj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, lawv yuav pab tau lawv tsev neeg nco ntsoov Yehauvas. (Nt.Nk. 22:27) Tom qab saib zaj yeeb yaj kiab Khaws Tej Lus No Rau Hauv Koj Lub Siab’—Tsev Neeg Piav Lawv Lub Neej tas, teb cov lus nug no:

  • Ib txhia tau ua li cas lawv tsev neeg thiaj pe hawm Vajtswv ua ke tsis tu ncua?

  • Vim lawv pe hawm Vajtswv ua ke tsis tu ncua, pab tau lawv tsev neeg li cas?

  • Puas muaj dabtsi tab kaum kuv txojkev pe hawm Vajtswv? Kuv yuav ua li cas thiaj tau pe hawm Vajtswv tsis tu ncua?