Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Daim Qauv Sau Ntawv

Daim Qauv Sau Ntawv
  • Thaum koj xa ib tsab ntawv, siv koj qhov chaw nyob. Yog koj xav siv lub Tsev Nceeg Vaj qhov chaw nyob ces nug cov txwj laus ua ntej tso. Nco ntsoov tias koj siv TSIS TAU ceg Npe-ee hauv koj lub tebchaws qhov chaw nyob.

  • Yog koj paub tus neeg lub npe ces cia li sau tsab ntawv ua nws npe. Ua li no, nws thiaj tsis xav tias yog tshaj kev lag kev luam.

  • Rov nyeem koj tsab ntawv seb koj sau puas raug, sau puas meej, thiab seb tso cov cim puas yog. Tsab ntawv los yuav tsum zoo nkauj du lug. Yog koj xuas tes sau ces sau kom luag nyeem tau. Sau koj tsab ntawv kom tsim nyog xwb.

Tsab ntawv no tsuas yog sau ua qauv qhia seb yuav sau li cas xwb. Koj tsis tas yuav sau raws nkaus li tsab no rau txhua tus hauv koj koog. Sau kom phim cov uas yuav txais koj tsab ntawv.