Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Zoo Siab Tos Txais Qhua

Zoo Siab Tos Txais Qhua

Lub 3 Hlis tim 23 yuav muaj tshaj li 12 plhom leej, tuaj koom peb ua kevcai nco txog Yexus. Cov tuaj hmo ntawd yuav hnov zaj lus qhuab qhia uas tus kwvtij cev txog Yehauvas qhov khoom pub uas yog tus nqe txhiv. Sawvdaws yuav kawm txog tej koob hmoov uas Yehauvas yuav pub rau noob neej yav tom hauv ntej. (Yxy. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yh. 3:16) Tiamsis tsis yog tus kwvtij tib leeg xwb yuav ua timkhawv rau cov tuaj tshiab. Peb txhua tus muaj feem tos txais cov uas tuaj tshiab. (Loos 15:7) Koj yuav hais li cas?

  • Tsis txhob zaum tos kev sib txoos pib xwb, luag ntxhi tos txais cov tuaj tshiab thiab cov tsis tuaj koom txoos tau ntev lawm

  • Mus ntsib cov uas koj caw tuaj, tiamsis saib seb puas muaj lwm cov uas tau txais daim ntawv caw tuaj thiab. Nug seb lawv puas xav nrog koj zaum. Muab koj phau Vajlugkub thiab phau nkauj rau lawv saib thiab

  • Tom qab zaj lus qhuab qhia xaus, nrog nws tham seb nws xav li cas. Yog muaj lwm lub koom txoos tuaj ua qab ces qhia rau nws tias ib ob hnub koj mam li mus saib nws. Yog koj tsis muaj nws chaw nyob, koj hais li no los tau: “Kuv xav paub seb koj puas nyiam tej uas peb kawm no. Koj puas kam muab chaw nyob rau kuv?”