Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | EXATHAW 6-10

Exathaw Muab Yehauvas Thiab Nws Haiv Neeg Tso Ua Ntej Nws Tus Kheej

Exathaw Muab Yehauvas Thiab Nws Haiv Neeg Tso Ua Ntej Nws Tus Kheej
SAIB

Exathaw ua siab tawv qhawv sawv ruaj nreeg rau Yehauvas thiab Nws haiv neeg

8:3-5, 9

  • Exathaw thiab Maudekhai yuav tsis raug tua. Tiamsis Hamas twb kom vajntxwv rhawv ib txojcai mus muab cov Yudai thoob tebchaws tua pov tseg huvsi

  • Txawm vajntxwv tsis tau caw Exathaw los, nws sev nyog nws txojsia rov mus cuag vajntxwv dua. Nws quaj nws haiv neeg thiab thov vajntxwv kom thim txojcai ntawd

  • Tej kevcai uas vajntxwv twb nias cim rau lawd, yeej thim tsis tau. Yog li ntawd vajntxwv thiaj tso cai rau Exathaw thiab Maudekhai rhawv dua ib txojcai tshiab

Yehauvas pab nws haiv neeg yeej hlo

8:10-14, 17

  • Txoj kevcai tshiab ntawd yog tso cai rau cov Yudai tiv thaiv lawv tus kheej

  • Cov tub tshaj xo caij nees ntws mus tshaj txojcai tshiab no thoob plaws lub tebchaws, cov Yudai thiaj npaj txhij ua rog

  • Lwm haiv neeg pom Vajtswv pab cov Yudai, coob leej thiaj los coj Yudai kevcai