Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Muab Cov Tsis Mob Siab Kawm Tso Mus

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Muab Cov Tsis Mob Siab Kawm Tso Mus

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Tibneeg yuav tsum tuav Yehauvas lub npe thov lawv thiaj dim. (Loos 10:13, 14) Txawm li ntawd los, tsis yog txhua tus uas kawm Vajlugkub yuav hloov los coj lub neej raws li Yehauvas pom zoo. Yog li ntawd, peb yuav tsum mus nrhiav cov uas xav hloov lawv lub neej los haum Yehauvas siab. Yog peb qhia Vajlugkub rau ib tug uas pheej tsis loj hlob ntawm sab kev ntseeg ces zoo rau peb muab tso es mus nrhiav cov uas Yehauvas rub los rau Nws thiab Nws lub koom haum. (Yh. 6:44) Yog muaj ib hnub tus ntawd ho muaj lub siab xib rau Vajtswv tiag, peb mam rov mus qhia.​—Ttx. 13:48NW

YUAV TAU UA LI NO:

  • Txhawb tus kawm uas xav paub qhov tseeb.​—1Tmt. 2:4

  • Qhia tias tseem ceeb rau nws coj raws li nws kawm lawd.​—Lk. 6:46-49

  • Ua tib zoo piav Yexus zaj lus piv txwv txog tus tseb noob ces mam nug seb dabtsi khuam cheem nws.​—Mth. 13:18-23

  • Ua tib zoo qhia tias koj yuav tsis mus ntxiv lawm

  • Qhia rau nws tias tej lub sijhawm koj mam rov mus saib nws xwb, yog nws xav rov kawm tiag koj yuav zoo siab mus qhia nws

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Vim li cas peb ho paub tias tus kawm pheej tsis loj hlob ntawm sab kev ntseeg?

  • Tus tshaj tawm tau pab li cas tus kawm thiaj pom tias tseem ceeb rau nws hloov?

  • Tus tshaj tawm hais li cas tus kawm thiaj paub tias nws yeej zoo siab rov mus qhia?