Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Ua Siab Ntev Nyiaj Tos

Ua Siab Ntev Nyiaj Tos

Koj twb tos Vajtswv lub Nceeg Vaj ntev li cas lawd? Txawm koj raug kev nyuaj siab los koj yeej ua siab ntev tos, puas yog? (Loos 8:25) Tej txhia Khixatia raug luag ntxub, ua tsis ncaj rau, raug kaw, thiab raug hawv tua pov tseg. Muaj dua tej txhia laus zuj zus thiab muaj mob ntsuav.

Ua li, thaum peb raug kev nyuaj siab, dabtsi yuav pab peb nyiaj dhau? Peb yuav tsum niaj hnub nyeem Vajlugkub thiab muab coj los xav los txhawb peb txojkev ntseeg. Peb yuav tsum cia siab ntsoov rau yav tom hauv ntej. (2Khl. 4:16-18; Hnpl. 12:2) Peb yuav tsum thov Yehauvas pub lub hwj huam dawb huv pab peb. (Lk. 11:10, 13NW; Hnpl. 5:7) Yehauvas yog ib Leej Txiv uas hlub tshua, nws yuav pab peb “thev taus thiab ua siab ntev rau txhua yam thiab muaj siab xyiv fab.”​—Khx. 1:11.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB PEB YUAV TSUM “UA SIAB NTEV THEV SIB TW DHIA”​—XAM NTSOOV TUS NQE ZOG, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Muaj tej xwm twg los raug peb lub neej yam tsis nco ras txog? (Yknp. 4:13, 14)

  • Thaum peb raug kev nyuaj siab, kev thov Vajtswv pab tau peb li cas?

  • Vim li cas peb yuav tsum xav txog tej uas peb ua tau rau Yehauvas tamsim no xwb?

  • Xam ntsoov tus nqe zog

    Dabtsi pab tau koj xam ntsoov tus nqe zog?