Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | MATHAI 18-19

Tsis Txhob Ua Rau Koj Lossis Lwm Tus Yuam Kev

Tsis Txhob Ua Rau Koj Lossis Lwm Tus Yuam Kev

Yexus siv lus piv txwv los qhia kom txhob ua rau yus tus kheej lossis lwm tus yuam kev.

18:6, 7

  • Ua rau ib tug “yuam kev” yog qhov uas yus ua tau tej uas ua rau lwm tus yuam kev mus ua tej yam tsis zoo, xws li kev plees kev yi lossis kev txhaum

  • Tus uas ua rau lwm tus yuam kev mas yuav zoo dua yog muab ib txhib zeb khi tus ntawd caj dab pov rau hauv hiavtxwv

Txhib zeb

18:8, 9

  • Yexus qhuab ntuas cov raws nws qab tias lawv yuav tau muab lawv txhais tes txiav lossis muab lawv lub qhov muag kaus yog tias tej ntawd ua rau lawv yuam kev

  • Ua li no kom tau Vajtswv lub Nceeg Vaj zoo dua li tseem muaj tej no es poob mus rau hauv Kehena uas yog txojkev puam tsuaj mus ib txhis

Tej twg hauv kuv lub neej yuav ua rau kuv yuam kev? Kuv yuav ua li cas thiaj tsis ua rau kuv lossis lwm tus yuam kev?