Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Txawj Siv Lus Nug

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Txawj Siv Lus Nug

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Yog tias “tej uas neeg xav tseg cia hauv nruab siab zoo yam li dej tob,” ces tej lus nug yuav zoo li lub tais uas ntaus tau dej los. (P.L. 20:5) Yog peb txawj siv lus nug ces peb yuav paub tej uas nyob hauv tus kawm lub siab. Yexus txawj siv lus nug heev. Ua li peb yuav xyaum nws li cas?

YUAV TAU UA LI NO:

  • Nug seb lawv xav li cas. Yexus tau nug nws cov thwjtim ntau lo, nws thiaj paub seb lawv xav li cas. (Mth. 16:13-16; be-E 238 ¶3-5) Koj yuav nug li cas?

  • Nug kom lawv paub teb. Thaum Yexus pom tias Petus xav yuam kev lawm, nws nug Petus ob peb los, Petus thiaj teb tau lo yog. (Mth. 17:24-26) Ua li, koj yuav nug tus koj qhia li cas nws thiaj teb tau?

  • Qhuas tus koj qhia. Ib tug xibhwb “muaj tswvyim teb” Yexus, Yexus thiaj qhuas nws. (Mk. 12:34) Koj yuav qhuas ib tug li cas thaum nws teb tau yog lawm?

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB UA TES HAUJLWM YEXUS UA​—COB QHIA NTU 1 CES TEB 2 LO LUS NUG NO:

  • Txawm tej uas nws qhia muaj tseeb los, vim li cas tsis zoo rau peb qhia li no?

  • Vim li cas tsis zoo rau peb piav xwb?

SAIB NTU 2 CES TEB 2 LO LUS NUG NO:

  • Tus kwvtij txawj nug npaum li cas?

  • Peb xyaum tau tus kwvtij no li cas ntxiv?

Yog peb txawj qhia yuav pab tau lwm tus li cas? (Lk. 24:32)