Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

“Hwm Koj Niam Koj Txiv”

“Hwm Koj Niam Koj Txiv”

Thaum Yexus tseem nyob hauv ntiajteb, nws sam hwm tias: “Hwm koj niam koj txiv.” (Kh.D. 20:12; Mth. 15:4) Vim Yexus nyob hauv nws niam thiab txiv “qab kev tswjhwm” thaum tseem yau, nws thiaj muaj cai sam hwm li ntawd. (Lk. 2:51) Thaum Yexus hlob nws yeej saib xyuas nws niam zoo heev. Ua ntej nws tuag, nws npaj kom muaj ib tug tu nws niam.​—Yh. 19:26, 27.

Cov hluas niaj hnub no uas hwm niam hwm txiv yeej mloog niam txiv lus thiab hais lus zoo rau nkawd. Qhov uas peb hwm niam hwm txiv tsis yog thaum peb yau xwb, tiamsis yuav hwm tas mus li. Txawm peb niam peb txiv laus lawm los, peb yuav tau hwm nkawd es ua tib zoo mloog nkawd qhia, ua zoo saib xyuas nkawd, thiab pab nkawd thaum nkawd tu ncua nyiaj txiag. (P.L. 23:22; 1Tmt. 5:8) Txawm peb laus peb hluas los, qhov uas peb nrog peb niam peb txiv sib txuas lus qhia tias peb hwm thiab saib taus nkawd.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB YUAV HAIS LI CAS THIAJ HAUM NIAM THIAB TXIV SIAB? CES TEB COV LUS NUG NO:

  • Vim li cas ho nyuaj rau koj nrog koj niam koj txiv sib txuas lus?

  • Thaum koj nrog koj niam koj txiv tham, koj yuav hais li cas thiaj yog koj hwm nkawd?

  • Vim li cas thiaj tsim nyog koj nrog koj niam koj txiv sib txuas lus? (P.L. 15:22)

    Nrog peb niam peb txiv sib txuas lus yuav pab tau peb muaj lub neej zoo