Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | MATHAI 14-15

Cov Tsawg Faib Zaub Mov Rau Cov Coob Noj

Cov Tsawg Faib Zaub Mov Rau Cov Coob Noj

Ua ntej yuav ua Kevcai Hla Dhau rau xyoo 32 T.Q.Y., Yexus ua ib qho txujci. Qhov txujci no yog tib qho txujci uas Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas puavleej sau txog.

Yexus tseem ua raws li qhov txujci ntawd niaj hnub nimno.

14:16-21

  • Txawm lawv tsuas muaj 5 lub ncuav thiab 2 tug ntses xwb los, Yexus txib kom cov thwjtim muab faib rau cov neeg coob coob noj

  • Yexus txais 5 lub ncuav thiab 2 tug ntses. Tom qab nws thov Vajtswv tag, nws muab rau cov thwjtim coj mus faib rau cov tibneeg noj

  • Yexus ua txujci pub zaub mov rau sawvdaws noj seem noj so. Yexus siv tsawg tsawg tus thwjtim los pub zaub mov rau txhiab txhiab leej noj

  • Yexus hais tseg tias lub caij kawg, nws yuav txib tus qhev ncaj thiab ntse los faib mov ntawm sab kev ntseeg kom “raws sijhawm.”​—Mth. 24:45

  • Thaum xyoo 1919, Yexus tsa ib pab me me ntawm cov xaiv tseg ua “tus qhev ncaj thiab ntse” los saib xyuas “cov tub qhe,” cov uas txais tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg

  • Yexus ua raws li thawj 100 xyoo, uas xaiv tsawg tsawg tus ntawm cov xaiv tseg los faib zaub mov rau sawvdaws noj xwb

Kuv yuav ua li cas qhia tias kuv zoo siab thiab hwm cov uas Yexus xaiv los pub zaub pub mov rau tibneeg noj?