Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAXAYA 63-66

Yuav Zoo Siab Xyiv Fab Rau Lub Ntuj Tshiab Thiab Lub Ntiajteb Tshiab

Yuav Zoo Siab Xyiv Fab Rau Lub Ntuj Tshiab Thiab Lub Ntiajteb Tshiab

Vajtswv tej lus cog tseg hauv Yaxaya 65 yeej yuav muaj tiav. Yaxaya thiaj piav zoo li twb tshwm sim lawm

Yehauvas yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb tshiab, tej uas muaj nyob yav thaum ub yuav tsis nco thiab tsis xav txog dua li lawm

65:17

Lub ntuj tshiab yog dabtsi?

  • Yog ib lub tseem fwv uas yuav kho kom ntiajteb muaj kev ncaj ncees xwb

  • Vajtswv twb tsa Khetos ua tus Vajntxwv kav Nws lub Nceeg Vaj xyoo 1914 lawm

Lub ntiajteb tshiab yog dabtsi?

  • Yog ib pab neeg uas tawm hauv txhua lub tebchaws txhua xeem txhua haiv neeg, thiab txhua yam lus los zwm rau lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej

Ua li cas ho tsis nco thiab tsis xav txog tej uas muaj nyob yav thaum ub dua li lawm?

  • Yuav tsis muaj tej yam ua rau neeg raug kev mob kev nkeeg, kev ceeblaj txom nyem, kev nyuaj siab ntxhov plawv li lawm

  • Cov uas muab siab npuab Vajtswv yuav ua neej xyiv fab fo, lawv yuav nco ntsoov txog tej yam zoo lawm xwb