Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv Lus

Cov Qauv Lus

●○○ THAWJ ZAUG NTSIB

Nug Li No: Ua li cas ho muaj tibneeg?

Nyeem: Ch.K. 1:27, 28

Nug Ntxiv: Ua cas peb thiaj tso siab tias Vajtswv yuav ua raws li nws tau npaj tseg?

○●○ ROV MUS XYUAS ZAUM 1

Nug Li No: Ua cas peb thiaj tso siab tias Vajtswv yuav ua raws li nws tau npaj tseg?

Nyeem: Ys. 21:45

Nug Ntxiv: Vajtswv tau cog lus li cas txog yav tom hauv ntej?

○○● ROV MUS XYUAS ZAUM 2

Nug Li No: Vajtswv tau cog lus li cas txog yav tom hauv ntej?

Nyeem: QTsh. 21:4

Nug Ntxiv: Peb yuav ua li cas peb thiaj pom tej uas Vajtswv tau cog tseg?