Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Xyiv Fab Hlo Hu Nkauj Qhuas Yehauvas

Xyiv Fab Hlo Hu Nkauj Qhuas Yehauvas

Thaum Povlauj thiab Xila raug kaw, nkawd hu nkauj qhuas Yehauvas. (Ttx. 16:25) Kev hu nkauj pab tau nkawd thev taus tej uas nkawd raug. Niaj hnub no, thaum peb hu nkauj pab tau peb li cas? Tej nkauj uas hu hauv kev sib txoos thiab tej nkauj txhawb siab, pab tau peb kev ntseeg ruaj thaum peb raug kev sim siab. Qhov tseem ceeb tshaj tej nkauj no yog hu los qhuas Yehauvas. (Nt.Nk. 28:7) Pab Uas Ntaus Thawj thiaj txhawb kom peb cim tej nkauj no cia rau hauv nruab siab. Nej puas tau ua li no thiab? Nej kuj xyaum hu nkauj rau hmo uas nej tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB MENYUAM HU NKAUJ QHUAS YEHAUVAS, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Kev hu nkauj qhuas Yehauvas pab tau peb li cas?

  • Chav Kaw Suab Thiab Yeeb Yaj Kiab npaj li cas los kaw cov uas hu nkauj?

  • Cov niam txiv thiab cov menyuam yuav npaj li cas ua ntej kaw nkauj?

  • Koj nyiam hu zaj nkauj twg tshaj thiab yog vim li cas?