Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAXAYA 11-16

Thoob Plaws Lub Ntiajteb Yuav Paub Txog Yehauvas

Thoob Plaws Lub Ntiajteb Yuav Paub Txog Yehauvas

11:6-9

Zaj lus faj lem no tau muaj tiav rau cov Yixayee li cas?

  • Thaum cov Yixayee tawm tebchaws Npanpiloo los rau lawv lub tebchaws Vajtswv tiv thaiv lawv ntawm tej tsiaj qus thiab tej tebchaws limhiam.Exl. 8:21, 22

Zaj lus faj lem no tau muaj tiav rau peb tiam no li cas?

  • Kev kawm paub txog Yehauvas hloov tau tibneeg tus cwj pwm. Cov neeg ua nruj ua tsiv hloov tau ua neeg siab mos siab muag. Vim lawv kawm paub txog Yehauvas lawv thiaj nyob hauv lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg

Zaj lus faj lem no yuav muaj tiav rau yav tom hauv ntej li cas?

  • Yuav muab lub ntiajteb hloov ua ib lub vaj kaj siab uas muaj kev thaj yeeb, raws li Vajtswv lub ntsiab. Yuav tsis muaj ib yam dabtsi tsim kev kub ntxhov, tsis hais tibneeg thiab tsiaj txhu huvsi

Tej uas Povlauj kawm paub txog Vajtswv hloov tau nws lub neej

  • Thaum Povlauj yog ib tug Falixai nws nyaum npaum li tej tsiaj nruab nrag.1Tmt. 1:13

  • Thaum nws paub qhov tseeb, nws hloov tau nws tus cwj pwm.Khx. 3:8-10