Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

What Is True Love? (Kev Hlub Zoo Li Cas Tiag?)

What Is True Love? (Kev Hlub Zoo Li Cas Tiag?)

Yehauvas tsim kev txij nkawm rau ib tug pojniam thiab ib tug txivneej xwb thiab kom nkawd nyob ua ke mus li. (Ch.K. 2:22-24) Tsuas tso cai sib nrauj thaum ib tug mus ua kev nkauj kev nraug lawm xwb. (Mlkh. 2:16; Mth. 19:9) Yehauvas yeej xav kom tej txij nkawm muaj kev kaj siab. Nws thiaj muab ib co hauv paus ntsiab lus los pab cov Khixatia kom lawv paub xaiv tus txij nkawm zoo thiab kom lawv muaj kev zoo siab.​—L.Tsy. 5:4-6.

TOM QAB SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB WHAT IS TRUE LOVE?, NUG SAWVDAWS LI NO:

  • Vim li cas qhov uas Frank thiab Bonnie qhuab ntuas nkawd tus ntxhais Liz ho qhia tias nkawd muaj tswvyim thiab hlub nws heev?

  • Vim li cas tsis zoo rau yus xav tias yus yeej hloov tau tus uas yus tseem tabtom tham?

  • Paul thiab Priscilla tau pab tswvyim li cas rau Liz?

  • Vim li cas Zach thiab Megan nkawd lub neej thiaj muaj teeb meem?

  • John thiab Liz nkawd muaj tib co hom phiaj twg?

  • Vim li cas zoo rau yus paub ‘tej uas nyob hauv lub siab’ ua ntej sib yuav? (1Pt. 3:4)

  • Kev hlub zoo li cas tiag? (1Khl. 13:4-8)