VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

  • Thawj Zaug Ntsib: (2 feeb rov hauv) hf​—Npaj ib lub ntsiab rov mus xyuas nws.

  • Rov Mus Xyuas: (4 feeb rov hauv) hf​—Thawj zaug ntsib twb muab phau ntawv me tseb rau tus tswv tsev lawm. Ua yeeb yam rov mus xyuas.

  • Lus qhuab qhia: (6 feeb rov hauv) w16.03 29-31​—Lub Ntsiab: Koj Pab Puas Tau Koj Lub Koom Txoos?

LUB NEEJ KHIXATIA