Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | PAJ LUG 27-31

Phau Vajlugkub Piav Txog Tus Pojniam Zoo

Phau Vajlugkub Piav Txog Tus Pojniam Zoo

Paj Lug tshooj 31 yog Vajntxwv Lemu-ee niam cov lus ntuas nws. Vajntxwv niam ua tib zoo qhia nws xwv thiaj nrhiav tau tus pojniam zoo.

Tus pojniam zoo tus txiv tso siab plhuav rau nws

31:10-12

  • Nws nyob hauv tus txiv qab kev tswjhwm, tiamsis yog nws pom tias yuav muaj teeb meem raug tsev neeg, nws kuj qhia rau tus txiv paub

  • Tus txiv tso siab plhuav tias nws yuav txiav txim tau zoo, tus txiv tsis kom nws thov cai txhua zaus mam ua

Tus pojniam zoo nquag

31:13-27

  • Nws txawj txuag tej nyiaj txiag tsis lob ntau yam nws tsev neeg thiaj muaj txaus noj txaus siv

  • Nws siv zog ua haujlwm khwv thiab saib xyuas nws tsev neeg nruab hnub hmo ntuj

Tus pojniam zoo muaj kev ntseeg thiab tsim nyog qhuas nws

31:30

  • Nws hwm thiab nrog Vajtswv Yehauvas sib raug zoo