Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 11 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | LAJ LIM TSWVYIM 1-6

Zoo Siab Hlo Ua Koj Tes Haujlwm

Zoo Siab Hlo Ua Koj Tes Haujlwm

Yehauvas xav kom peb txaus siab hlo ua peb tes haujlwm. Nws qhia rau peb tias yuav ua li cas peb thiaj nquag ua haujlwm. Yog peb muaj tus cwj pwm zoo ces peb yuav zoo siab hlo ua peb tes haujlwm.

Yuav kom peb txaus siab hlo ua peb tes haujlwm, peb yuav tsum . . .

3:13; 4:6

  • nquag ua haujlwm

  • nco ntsoov tias peb txoj haujlwm pab tau lwm tus li cas

  • rau siab ua haujlwm, tiamsis thaum peb mus txog tsev, peb xav txog peb tsev neeg thiab peb txojkev pe hawm Vajtswv xwb