Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

What Can the Bible Teach Us?—Yuav Siv Phau Cov Tseem Ntsiab Lus Li Cas?

What Can the Bible Teach Us?—Yuav Siv Phau Cov Tseem Ntsiab Lus Li Cas?

Phau Cov Tseem Ntsiab Lus yog rho tawm hauv phau Teach Us los. Txhua tshooj hauv phau Cov Tseem Ntsiab Lus phim nkaus cov tshooj hauv phau Vajlugkub Qhia. Phau Cov Tseem Ntsiab Lus pab tau cov uas kawm, kom to taub phau Vajlugkub Qhia meej dua. Peb yuav tseb phau Teach Us thiab phau Cov Tseem Ntsiab Lus thaum twg los yeej tau. Ua li, thaum peb qhia Vajlugkub rau ib tug twg, peb yuav siv phau no li cas xwb?

PHAU COV TSEEM NTSIAB LUS: Thaum peb kawm phau Vajlugkub Qhia nrog lwm tus, feem coob kawm ib yam li peb ib txwm kawm. Tiamsis yog tus kawm tsis paub lus zoo lossis nyeem tsis tau ntawv zoo ces peb siv phau Cov Tseem Ntsiab Lus los qhia nws xwb. Nws mam nyeem phau Vajlugkub Qhia rau lwm lub caij. Yog peb siv phau Cov Tseem Ntsiab Lus peb yuav tsum npaj zoo zoo ua ntej vim tias peb yuav tau piav tej nqe Vajlugkub rau nws. Peb qhia li 15 feeb xwb los nws twb kawm tau ntau heev lawm tiamsis peb yuav tsum xav seb yuav qhia li cas thiaj raug nws siab. Yog peb siv phau Vajlugkub Qhia, peb kuj siv tau phau Cov Tseem Ntsiab Lus rov nug nws seb nws puas nco tau.