Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Khixatia Uas Muaj Kev Hlub Xam Pom Lwm Tus Thiab Tsis Chim Sai

Cov Khixatia Uas Muaj Kev Hlub Xam Pom Lwm Tus Thiab Tsis Chim Sai

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Yexus hais tias kev hlub yuav ua rau sawvdaws paub seb cov twg yog nws cov thwjtim tiag. (Yh. 13:34, 35) Yuav kom peb muaj Khetos txojkev hlub, peb yuav tsum xam pom lwm tus thiab txhob chim sai.​—1Khl. 13:5.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Thaum lwm tus hais saib tsis taus koj lossis ua rau koj tu siab, ua tib zoo soj ntsuam seb yog vim li cas tiag thiab mam xav mam hais.​—P.L. 19:11

  • Nco ntsoov tias peb yog neeg txhaum xwb, peb yeej yuav hais lus yuam kev thiab ua tej yam uas peb xav txog lig

  • Maj nroos tu teeb meem

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB “NEJ IB LEEG YUAV TSUM HLUB IB LEEG”​—XAM POM LWM TUS THIAB TXHOB CHIM SAI, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Tshuas Lwm coj li cas thaum Vam Lis los hais nws?

  • Qhov uas Vam Lis ua tib zoo xav ua ntej mam hais pab tau nws li cas?

  • Vim Vam Lis ua tib zoo hais, muaj li cas xwb?

Yog peb paub tswj peb lub siab es tsis chim sai, yuav pab tau lub koom txoos li cas?