Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 10 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov Qauv

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Peb yuav ua li cas qhia tias peb hlub Vajtswv?

Nyeem: 1Yh. 5:3

Qhov Tseeb: Yog peb tuav rawv Vajtswv tej lus nkaw, yuav qhia tias peb hlub nws.

COV TUAG PUAS YUAV SAWV TAU ROV LOS UA NEEJ NYOB TIAG? (T-35)

Nug Li No: Muaj ntau lub tebchaws uas niaj xyoo ua kevcai nco txog cov tuag. Puas muaj kev vam tias peb yuav rov pom cov neeg uas tau tas sim neej lawd?

Nyeem: Ttx. 24:15

Hais Li No: Daim ntawv no qhia tias tseem muaj kev cia siab rau cov uas tuag lawd. Ua li pab tau koj li cas? [Yog muaj sijhawm, tso zaj yeeb yaj kiab Puas Muaj Kev Cia Siab Rau Cov Tuag? rau nws saib.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.