Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Siv Daim Ntawv Tiv Tauj?

Koj Puas Siv Daim Ntawv Tiv Tauj?

Kev ceeblaj txom nyem loj kawg twb los ze lawm. Peb yuav tsum rau siab tshaj tawm txoj xov zoo. (P.L. 24:11, 12, 20) Yog peb siv daim ntawv tiv tauj yuav pab tau coob leej los paub Vajtswv Txojlus thiab peb lub vej xaij. Daim ntawv tiv tauj muaj ib lub cim, thaum lawv yees lub cim ntawd, lawv yuav pom zaj yeeb yaj kiab Kawm Vajlugkub Ua Dabtsi? thiab yuav pom qhov chaw rau npe kawm Vajlugkub. Muaj tej tug tsis kam txais ntaub ntawv tiamsis lawv kuj xav mus saib peb lub vej xaij thiab. Tsis txhob ntshai muab daim ntawv tiv tauj rau lawv tiamsis yog lawv tsis nyiam ces tsis tas muab los tau.

Thaum mus ub mus no, tej zaum koj yuav ntsib coob leej. Cia li hais tias: “Kuv xav muab ib daim ntawv rau koj. Daim no yuav coj koj mus rau ib lub vej xaij uas piav txog ntau yam, muaj yeeb yaj kiab thiab lwm yam zoo heev. Mus saib dawb xwb.” (Yh. 4:7) Cov ntawv tiv tauj me me ces yuav yoojyim rau koj nqa thiab muab rau txhua tus.