Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tau Cai Mus Tshaj Tawm Hauv Lub Xeev Quebec

Tau Cai Mus Tshaj Tawm Hauv Lub Xeev Quebec

Povlauj yog neeg Loos thiab paub Loos txoj kevcai zoo. Vim li ntawd, thaum hais plaub nws thiaj thov mus hais rau ntawm Xixa. Niaj hnub nimno los, peb xyaum tau Povlauj thiab. Saib zaj yeej yaj kiab Tau Cai Mus Tshaj Tawm Hauv Lub Xeev Quebec seb cov kwvtij tau siv tej cai hauv lub tebchaws los tiv thaiv txoj xov zoo hauv lub xeev Quebec li cas. Tom qab ntawd teb cov lus nug no:

  • Muaj teeb meem dabtsi raug cov kwvtij hauv lub xeev Quebec?

  • Cov kwvtij tseb daim ntawv tshwj xeeb twg thiab tau muaj li cas?

  • Tau muaj li cas rau Kwvtij Aimé Boucher [e·mi npus·se]?

  • Lub Rooj Txiav Txim Qeb Siab hauv tebchaws Kanada (Canada) tau txiav txim li cas rau Kwvtij Boucher?

  • Cov kwvtij siv txojcai twg hauv lub tebchaws no thiab tau muaj li cas?

  • Tom qab tub ceev xwm tuaj txuam yuaj txojkev sib txoos, tau muaj li cas?