Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Cov Qauv Lus

●○○ THAWJ ZAUG NTSIB

Nug Li No: Niaj hnub no, puas tseem zoo rau peb siv phau Vajlugkub?

Nyeem: 2Tmt. 3:16

Nug Ntxiv: Phau Vajlugkub txoj xov yog dabtsi?

○●○ ROV MUS XYUAS ZAUM 1

Nug Li No: Phau Vajlugkub txoj xov yog dabtsi?

Nyeem: Mth. 6:10

Nug Ntxiv: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua tej yam zoo li cas?

○○● ROV MUS XYUAS ZAUM 2

Nug li no: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav ua tej yam zoo li cas?

Nyeem: Dny. 2:44

Nug Ntxiv: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav pab tau lub ntiajteb li cas?