Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 1 Hlis Xyoo 2018

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | MATHAI 4-5

Yexus Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob Pab Tau Peb Li Cas?

Yexus Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob Pab Tau Peb Li Cas?

5:3

Koj puas ras txog koj txojkev ntseeg?

Cov uas ras txog txojkev ntseeg yog cov uas paub tias lawv cheem tsum Vajtswv pab. (Mth. 5:3) Peb qhia tias peb cheem tsum Vajtswv pab yog peb . . .

  • nyeem phau Vajlugkub txhua hnub

  • npaj rau thiab mus tej kev sib txoos

  • nyeem peb tej ntaub ntawv thiab tej uas nyob hauv peb lub vej xaij

  • saib Yehauvas Cov Timkhawv Tshooj T.V. txhua lub hlis

Kuv yuav ua li cas kuv thiaj yimhuab muaj sijhawm los kawm Vajtswv txojlus tsis tu ncua?