Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | MATHAI 8-9

Yexus Hlub Tibneeg Heev

Yexus Hlub Tibneeg Heev

Mathai tshooj 8 thiab 9 sau txog thaum Yexus mus tshaj tawm rau hauv lub xeev Kalilais. Thaum Yexus kho tibneeg tsis yog vim nws muaj hwjchim kho xwb, tiamsis vim nws hlub thiab hmov tshua tibneeg heev nws thiaj li kho lawv.

 1. Yexus kho ib tug uas mob lig mob ruas.​—Mth. 8:1-3

 2. Yexus kho ib tug thawj rog tus ntxhais.​—Mth. 8:5-13

  Yexus kho Petus niam tais.​—Mth. 8:14, 15

  Yexus ntiab dab tawm thiab kho cov neeg uas muaj mob.​—Mth. 8:16, 17

 3. Yexus ntiab cov dab uas nyaum heev tawm, muab lawv xa mus rau hauv ib pab npua.​—Mth. 8:28-32

 4. Yexus kho ib tug uas tuag tes tuag taw.​—Mth. 9:1-8

  Yexus kho tus pojniam uas kov nws lub qab tsho, thiab nws tsa Yaila tus ntxhais sawv rov los.​—Mth. 9:18-26

  Yexus kho 2 tug neeg dig muag thiab tus hais tsis tau lus.​—Mth. 9:27-34

 5. Yexus mus thoob plaws txhua lub nroog thiab txhua lub zos, kho tej neeg txhua yam mob nkeeg huvsi.​—Mth. 9:35, 36

Kuv yuav ua li cas qhia tias kuv hlub thiab hmov tshua cov uas nyob ib ncig kuv?